Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


 

 

říj 14

Zájezd do Polska

Dne 14.10.2023 městys Podhradí pořádá zájezd do Polska za účelem nákupu.

 

Odjezd je ráno v 6:00 hodin, příjezd cca v 15:00 hod. Případní zájemci se můžou hlásit

na úřadě v Čejkovicích na tel. čísle 792 758 559 do 2.10.2023 nebo do vyčerpání kapacity autobusu.

 

Nedosáhne-li počet účastníků min. 25 osob, zájezd se ruší. Účastníci z jiných obcí zaplatí

při nástupu do autobusu 100,- Kč. Při velkém zájmu, mají přednost občané městyse Podhradí.


zář 30

Prohlášení starosty k dění na letišti ve Vokšicích

    Městys Podhradí je podrobně seznámen se situací na Letišti Jičín, které se nachází ve správním území městyse. Jsme si vědomi naši odpovědnosti nejen vůči našim obyvatelům, ale i obyvatelům žijícím v okolních obcích. Naší snahou je všemi možnými prostředky docílit udržení stávajícího způsobu provozování letiště, kdy hlavním předmětem provozu letiště je rekreační a sportovní vyžití příznivců létání a propagace turistické oblasti Český ráj. Letiště je v současnosti provozováno Aeroklubem Jičín z.s.. Tento aeroklub provozuje letiště, samozřejmě v postupně se měnících formách uskupení (dříve např. Svazarm), již od roku 1949. V žádném případě nesouhlasíme se změnou způsobu využití letiště k převážně komerčním účelům. V současné době probíhající petice, vzniklá v  nezávislé občanské iniciativě, nás ujišťuje, že náš názor a snaha je v souladu s přáním obyvatel, které zastupujeme. Věříme, že i na Ministerstvu dopravy ČR chápou naše obavy a jako vlastník pozemků na letišti rozhodnou tak, aby byl zachován stávající způsob využití letiště a obyvatelé mohli i nadále v klidu užívat své nemovitosti v jeho okolí.

Michal Rambousek starosta

Městys Podhradí, Čejkovice 17,Podhradí

e-mail:rambousek.podhradi@seznam.cz

 


kvě 09

Poplatky za odpady a psa

Poplatek za odpady je i v letošním roce stanoven ve výši 450,- Kč na poplatníka, případně na rekreační objekt, poplatek za psa je ve výši 50,- Kč za prvního psa a každého dalšího, ve vlastnictví jednoho majitele 100,- Kč. Poplatek za psa se hradí v místě trvalého pobytu majitele. Poplatky je možné hradit v hotovosti nebo platební kartou na úřadovně městyse Podhradí v Čejkovicích, v pondělí mezi 14.00 hod. - 18.00 hod. a středa mezi 9.00 hod. - 13.00 hod., nebo  bezhotovostně převodem na účet č. 8323541/0100 s uvedením zprávy pro příjemce ve znění: jméno a příjmení, místní část, číslo popisné případně evidenční. Poplatky na letošní rok jsou splatné do 31.5.2023. Bližší informace je možné vyhledat na internetových stránkách městyse v záložce: ,,Obecní úřad" - ,,Vyhlášky, zákony, formuláře"


bře 20

Třídění odpadů z domácností

Třídění odpadů z domácností

Upozorňujeme všechny občany městyse na povinnost třídit komunální odpad na jednotlivé komodity dle zákona  541/2020.

K tomuto účelu jsou ve všech místních částech umístěny kontejnery na tříděný odpad.

 

MODRÝ KONTERJNER - PAPÍR

Do sběru patří: noviny, kartónové krabice (krabice je třeba rozložit

a tím zmenšit jejich objem), knihy bez desek, časopisy, kancelářský papír
Do sběru nepatří: znečištěný papír, papír s folií, vícevrstvé materiály (krabice od mléka) a kopíráky

 

ŽLUTÝ KONTEJNER - PLASTY

Do sběru patří: PET lahve, ostatní plastové lahve, různé folie a sáčky, kelímky

bez AL víčka, tetrapaky, polystyren, kovové obaly (obaly je třeba sešlápnout,

aby zmenšily svůj objem)
Do sběru nepatří: kožené a gumové odpady, bakelit, lahve a kelímky se zbytky

 

 ZELENÝ KONTEJNER - SKLO

Do sběru patří: barevné a bílé sklo – lahve, střepy, tabulové sklo
Do sběru nepatří: znečištěné lahve, porcelán, žárovky, keramika,

sklo s drátěnou mřížkou, autoskla, zrcadla

 

ORANŽOVÝ KONTEJNER - OLEJE A TUKY

Do sběru patří: použité jedlé oleje a ztužené tuky z domácnosti (v plastových uzavřených obalech)

Do sběru nepatří: Minerální oleje (motorové, převodové, hydraulické), maziva, kapaliny

 

BÍLÝ KLONTEJNER - TEXTIL (umístěn pouze v Čejkovicích)

Do sběru patří: bytový textil, oděvy, obuv, hračky (vše čisté a zabalené)

 

 

Tráva, listí a rostlinné zbytky určené ke kompostování je možné odevzdávat do velkoobjemových kontejnerů, které

jsou přistavovány na víkendy (mimo zimní období). Přistavování těchto kontejnerů bude, po poskytnutí dotace, nahrazeno

kompostéry, které budou poskytnuty obyvatelům městyse bezplatně.

 

Elektrospotřebiče, nebezpečný a velkoobjemový odpad je možné odevzdávat v pracovní době v kovošrotu ve Vokšicích.

 

V roce 2022 městys Podhradí zaplatil za likvidaci odpadu od jednoho poplatníka 929,- Kč. Poplatek je vybírán

ve výši 450,- Kč, zbytek doplácí městys z rozpočtu. Nejdražší je likvidace směsného odpadu. Důkladným tříděním tohoto

odpadu můžeme všichni výrazně snížit jeho množství a tím zlevnit jeho likvidaci a zatížení rozpočtu městyse. Jelikož je

stále do popelnic na směsný komunální odpad ukládán i odpad, který lze vytřídit, tak budou v následujícím období probíhat

kontroly odevzdávaného odpadu a obyvatelé, kteří netřídí, budou předáni k přestupkové komisi pro porušování zákona 541/2020.

Po roce 2025 bychom měli odevzdávat 60 % produkovaného odpadu jako vytříděný pro další použití. V současné době

odevzdáváme 34 %, což znamená, že bychom měli ročně vytřídit o cca 26 tun odpadu více. V následujících letech by

se mělo skládkování nevyužitelného odpadu téměř zrušit a všechen odpad by měl být vytříděn a recyklován.

 

Dále upozorňujeme občany, že, dle naší platné vyhlášky a požadavku svozové firmy, je velikost popelnic

na směsný komunální odpad stanovena ve velikosti max. 120 l. Všechny nahlášené popelnice budou označeny

známkou svozové firmy. Neoznačené popelnice nebudou vyváženy.


úno 08

Dotace Nová zelená úsporám light

Dotace Nová zelená úsporám light

Otevřené zahrady Jičínska Vám pomohou s vyřízením dotací Nová zelená úsporám light.

Kdo může žádat o dotaci:

  • vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, který je starobním důchodcem nebo invalidním důchodcem 3. stupně, má trvalé bydliště v RD a ostatní členové domácnosti jsou rovněž důchodci
  • vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, který pobírá příspěvek na bydlení

Co se podporuje: zateplení střechy, zateplení fasády, výměna oken, výměna vchodových dveří, zateplení stropu, zateplení podlah
Výše dotace: max. 150 000 Kč na dům (dle typu podporovaných opatření a jejich rozsahu), peníze obdrží žadatel na účet po podání žádosti o dotaci Doba realizace: do 1 roku od schválení dotace
Příjem žádostí o dotaci: elektronickou cestou prostřednictvím informačního systému AIS SFŽP ČR, od 9. 1. 2023
Způsobilé výdaje: od 12. 9. 2022


Co žadatel potřebuje k podání žádosti o dotaci:

  • vlastní účet u banky
  • doklad o přiznání důchodu/ příspěvku na bydlení
  • elektronickou identitu občana nebo bankovní identitu
  • fotodokumentaci výchozího stavu
  • odborný posudek k zamýšleným úpravám (vypracuje ve spolupráci se žadatelem zástupce MAS a podepíše jej)

 

Kontakty na MAS:

Prosíme o trpělivost při volání na jednotlivá čísla. Denně volá několik lidí a každé vyřízení hovoru nějaký čas trvá. Pokud se nedovoláte, zavoláme zpět. 

Ing. Zuzana Vališková  tel. 724 535 871

Bc. Ivana Jindráková tel. 728 550 551

Mgr. Kamila Kabelková tel. 602 420396

Ing. Iveta Svobodová tel. 724 139 402 - přednostně pro Kopidlno a okolí

 

e-mail: nzu.ozj@gmail.com

Kancelář k vyřizování žádostí: Otevřené zahrady Jičínska z. s., 17. listopadu 1074, Jičín (budova Komerční banky na autobusovém nádraží, číslo dveří 220) po telefonické domluvě