fultext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Podpořené projekty

Podpořené projekty

2007 - Víceúčelové hřiště Šlikova Ves-přístavba přístěnku na sportovní náčiní -   finanční podpora z rozpočtu Královéhradeckého kraje z oblasti kultury, školství, volnočasových aktivit

2007 -  Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Podhradí – dotace z Programu obnovy venkova – garantem  Královéhradecký kraj

2008  - Vodovod Čejkovice – dotace z dotačního programu Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství  - garantem  Královéhradecký  kraj

2011 - Úprava veřejného prostranství u hasičské zbrojnice v Hlásné Lhotě  - žádost o dotaci z programu Leader prostřednictvím o.s. Otevřené zahrady Jičínska ze SZIF (Ministerstvo zemědělství )     

2012 - Rekonstrukce veřejného osvětlení Šlikova Ves – dotace z Programu obnovy venkova, garantem Královéhradecký kraj

2012 - Výstavba skladovacích prostor u sportoviště Šlikova Ves dotace z Programu rozvoje venkova

2013 -  Nákup žacích traktorů - dotace ze SZIF prostřednictvím MAS - Otevřené zahrady Jičínska

2013 - Vodovod Podhradí – dotace z dotačního programu Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství – garantem Královéhradecký kraj

2013 - věcné vybavení neinvestiční povahy jednotky SDH obce – garantem Královéhradecký kraj

2014 - Zpevnění místní komunikace Podhradí - dotace z Programu obnovy venkova, garantem Královéhradecký krajlogo_kralovehradecky_kraj.jpg

2014 - Vodovod Šlikova Ves - dotace z MZe

2015 -  Vodovod Šlikova Ves - dotace  z dotačního programu Rozvoj infrastruktury v oblastni vodního hospodářství - garantem Královéhradecký krajlogo_kralovehradecky_kraj.jpg

2015 -  Nákup kontejnerů na bioodpad - dotace z rozpočtu Královéhradeckého krajelogo_kralovehradecky_kraj.jpg

2015 -  Vybavení JSDH - dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje

2016 - Veřejné osvětlení Vokšice - dotace z dotačního fondu Královehradeckého krajelogo_kralovehradecky_kraj.jpg

2018 - Projekt Restaurování Božích muk v Podhradí - dotace z dotačního fondu Královehradeckého krajelogo_kralovehradecky_kraj.jpg

2018/2019 - Podhradí - centrální VDJ na kopci Veliš - dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na zpracování projektové dokumentacelogo_kralovehradecky_kraj.jpg

2019 - Vodovod Podhradí - Hlásná Lhota - dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na zpracování projektové dokumentace logo_kralovehradecky_kraj.jpg

2019 - Vodovod Vokšice - dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na zpracování projektové dokumentace logo_kralovehradecky_kraj.jpg