Drobečková navigace

Úvod > Obec > Podpořené projekty

Podpořené projekty

 

2023 - Vybudování vodovodu pro Hlásnou Lhotu-informace k dotaci na výstavbu vodovodu Hlásná Lhota.pdf

 

       logo vodovod hlasna lhota.JPG

 

2022  -  Odborná příprava členů JSDHO - dotace z Ministerstva vnitra České republiky

2021 - Podhradí -Dopravní automobil - dotace z Ministerstva vnitra generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky a Královéhradeckého kraje.

2021 -  Přístřešek pro společenské využití - dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na výstavbu přístřešku u hasičské zbrojnice ve Šlikově Vsi

2021 -  Podhradí - centrální VDJ Veliš - dotace z Ministerstva zemědělství na výstavbu vodojemu na kopci Veliš v místní části Podhradí

2020 - Sousoší Krista Pantokratora (Eupatora) na podstavě - obnova nemovité kulturní památky s využitím příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

2020 - Vodovod Hlásná Lhota - Karlov - dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje

na zpracování projektové dokumentace Královéhradecký kraj - logo

2019 - Vodovod Podhradí - Hlásná Lhota - dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje

na zpracování projektové dokumentace Královéhradecký kraj - logo

2019 - Vodovod Vokšice - dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na zpracování projektové dokumentace Královéhradecký kraj - logo

2018/2019 - Podhradí - centrální VDJ na kopci Veliš - dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na zpracování projektové dokumentace Královéhradecký kraj - logo

2018 - Projekt Restaurování Božích muk v Podhradí - dotace z dotačního fondu Královehradeckého kraje Královéhradecký kraj - logo

2016 - Veřejné osvětlení Vokšice - dotace z dotačního fondu Královehradeckého kraje Královéhradecký kraj - logo

2015 - Vodovod Šlikova Ves - dotace z dotačního programu Rozvoj infrastruktury v oblastni vodního hospodářství - garantem Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj - logo

2015 - Nákup kontejnerů na bioodpad - dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj - logo

2015 - Vybavení JSDH - dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje

2014 - Zpevnění místní komunikace Podhradí - dotace z Programu obnovy venkova, garantem Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj - logo

2014 - Vodovod Šlikova Ves - dotace z MZe

2013 - Nákup žacích traktorů - dotace ze SZIF prostřednictvím MAS - Otevřené zahrady Jičínska

2013 - Vodovod Podhradí – dotace z dotačního programu Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství – garantem Královéhradecký kraj

2013 - věcné vybavení neinvestiční povahy jednotky SDH obce – garantem Královéhradecký kraj

2012 - Rekonstrukce veřejného osvětlení Šlikova Ves – dotace z Programu obnovy venkova, garantem Královéhradecký kraj

2012 - Výstavba skladovacích prostor u sportoviště Šlikova Ves dotace z Programu rozvoje venkova

2011 - Úprava veřejného prostranství u hasičské zbrojnice v Hlásné Lhotě - žádost o dotaci z programu Leader prostřednictvím o.s. Otevřené zahrady Jičínska ze SZIF (Ministerstvo zemědělství )

2008 - Vodovod Čejkovice – dotace z dotačního programu Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství - garantem Královéhradecký kraj

2007 - Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Podhradí – dotace z Programu obnovy venkova – garantem Královéhradecký kraj

2007 - Víceúčelové hřiště Šlikova Ves-přístavba přístěnku na sportovní náčiní - finanční podpora z rozpočtu Královéhradeckého kraje z oblasti kultury, školství, volnočasových aktivit