Městys Podhradí

Městys Podhradí se nachází v kraji Královéhradeckém, zhruba 3,5 km jihozápadně od Jičína na svazích vrchu Veliš v průměrné výšce 358 m nad mořem.Tvoří jej pět místních částí a to Čejkovice, Hlásná Lhota, Podhradí, Šlikova Ves a Vokšice.Status městyse byl obci vrácen 23.1.2007.

Ke dni 1.1.2019 zde žilo 443 obyvatel. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Jičín.

bg_mestys.jpg

První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech z r. 1546. Sídlo obecního úřadu je v Čejkovicích. Počet trvale žijících obyvatel se pohybuje kolem 440. Městys Podhradí spravuje území o rozloze 1027 ha. V místních částech městyse Čejkovice, Šlikova Ves a Podhradí je zaveden plyn a vodovod. Pro sportovní vyžití občanů slouží fotbalové hřiště na Podhradí a ve Šlikově Vsi víceúčelové sportoviště.