fultext

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony, formuláře

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Místní vyhlášky

 

FORMULÁŘE

Přihláška ke komunálnímu odpadu.pdf

Žádost o vrácení přeplatku odpady.pdf

žádost o vítání občánků.pdf

Přiznání k poplatku ze psa.pdf

odhlaseni psa z místního poplatku.pdf

Oznámení stanoviště včelstev.pdf

Oznámení o kácení dřevin.pdf

žádost o povolení kácení dřevin.pdf

Žádost o vydání voličského průkazu.pdf

Formular_pro_odvolani_proti_rozhodnuti_o_odmitnuti_zadosti_o_poskytnuti_informace.pdf

žádost o povolení sjezdu.pdf