fultext

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony, formuláře

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
 

Místní vyhlášky

Formuláře

Přihláška ke komunálnímu odpadu.pdf

Žádost o vrácení přeplatku odpady.pdf

Žádost o vítání občánků.pdf

Přiznání k poplatku ze psa.pdf

Odhlášení psa z místního poplatku.pdf

Oznámení stanoviště včelstev.pdf

Oznámení o kácení dřevin.pdf

Žádost o povolení kácení dřevin.pdf

Žádost o vydání voličského průkazu.pdf

Formulář pro odvolaní proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.pdf

Žádost o povolení sjezdu.pdf

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu osob.doc

Žádost - NÁVRH na změnu územního plánu.pdf

Žádost o umístění vedení do pozemní komunikace.pdf

Žádost o zvl. užívání na pozemní komunikaci.pdf

Dotazník pro plánovanou výstavbu vodovodu Hlásná Lhota.docx