Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony, formuláře, žádosti

Vyhlášky, zákony, formuláře a žádosti

Sbírka právních předpisů

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

Místní vyhlášky

Formuláře a žádosti

Místní poplatky

Ohláška k poplatku ze psů.doc

Odhlášení psa z místního poplatku.doc

Přihláška ke komunálnímu odpadu.doc

Žádost o vrácení přeplatku odpady.doc

Osvobození od poplatku za odpady.docx

 

Kácení dřevin

Oznámení o kácení dřevin.docx

Žádost o povolení kácení dřevin.doc

 

Evidence obyvatel

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu osob.doc

 

Pozemní komunikace

Žádost o povolení sjezdu.doc

Žádost o umístění vedení do pozemní komunikace.doc

Žádost o zvl. užívání na pozemní komunikaci.doc

 

Územní plán městyse

NÁVRH na změnu územního plánu.docx

 

Zákon 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106_99 Sb..doc

Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.pdf

 

Ostatní žádosti

Žádost o vítání občánků.doc

Oznámení stanoviště včelstev.docx

Žádost o vydání voličského průkazu.docx - úředně ověřený podpis