Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


 

 

kvě 25
kvě 15

Kompostéry

Vyzýváme všechny zájemce o bezplatné zapůjčení kompostéru v rámci území městyse Podhradí, aby se přihlásili na obecním úřadě v Čejkovicích buď osobně, emailem nebo na telefonním čísle 792 758 559.

Je možné zapůjčení i více kompostéru na jednu adresu.

 

 


kvě 05
bře 18
úno 16
led 15
led 15
led 01

Splatnost poplatku v roce 2024

Upozorňujeme občany na splatnost místních poplatků za odpady a ze psů. Poplatky jsou splatné do konce měsíce květen.

Poplatek za odpady je pro rok 2024 stanoven nově ve výši 550,- Kč na poplatníka a poplatek ze psů ve výši 50,- Kč na prvního

psa a za každého dalšího ve výši 100,- Kč.

Poplatky je možné uhradit na úřadě v hotovosti nebo platební kartou, případně bezhotovostním převodem na

účet městyse Podhradí č.ú. 8323541/0100.

 

V případě úhrady na účet je třeba do zprávy pro příjemce uvést číslo popisné a místní část nemovitosti,

za kterou je poplatek hrazen. V případě že je poplatek hrazen pouze za část osob žijících v nemovitosti,

tak také jména osob, za které je hrazen.

 

Vyhlášky jsou zveřejněny ve Sbírce právních předpisů a na webových stránkách městyse Podhradí

v záložce „Obecní úřad – vyhlášky, zákony, formuláře, žádosti“

 


říj 04

Sousoší sv. Jana Nepomuckého se sv. Vavřincem a sv. Donátem

Po ročním restaurování bylo do lokality Na Větráku nad Šlikovou Vsí zpět osazeno sousoší sv. Jana Nepomuckého se sv. Vavřincem a sv. Donátem. V rámci restaurování byly doplněny repliky dříve odcizených soch sv. Vavřince a sv. Donáta. Celková cena restarátorských prací činí 569 460,-Kč a práce provedla firma ArteGram s.r.o. z Lužan. Na tyto restarátorské práce  se podařilo získat dotaci z Ministerstva zemědělství ve výši 300 000,- Kč. Sousoší se stalo krásnou dominantou této lokality a určitě stojí za návštěvu a zhlédnutí.

Městys Podhradí


bře 20

Třídění odpadů z domácností

Třídění odpadů z domácností

Upozorňujeme všechny občany městyse na povinnost třídit komunální odpad na jednotlivé komodity dle zákona  541/2020.

K tomuto účelu jsou ve všech místních částech umístěny kontejnery na tříděný odpad.

 

MODRÝ KONTERJNER - PAPÍR

Do sběru patří: noviny, kartónové krabice (krabice je třeba rozložit

a tím zmenšit jejich objem), knihy bez desek, časopisy, kancelářský papír
Do sběru nepatří: znečištěný papír, papír s folií, vícevrstvé materiály (krabice od mléka) a kopíráky

 

ŽLUTÝ KONTEJNER - PLASTY

Do sběru patří: PET lahve, ostatní plastové lahve, různé folie a sáčky, kelímky

bez AL víčka, tetrapaky, polystyren, kovové obaly (obaly je třeba sešlápnout,

aby zmenšily svůj objem)
Do sběru nepatří: kožené a gumové odpady, bakelit, lahve a kelímky se zbytky

 

 ZELENÝ KONTEJNER - SKLO

Do sběru patří: barevné a bílé sklo – lahve, střepy, tabulové sklo
Do sběru nepatří: znečištěné lahve, porcelán, žárovky, keramika,

sklo s drátěnou mřížkou, autoskla, zrcadla

 

ORANŽOVÝ KONTEJNER - OLEJE A TUKY

Do sběru patří: použité jedlé oleje a ztužené tuky z domácnosti (v plastových uzavřených obalech)

Do sběru nepatří: Minerální oleje (motorové, převodové, hydraulické), maziva, kapaliny

 

BÍLÝ KLONTEJNER - TEXTIL (umístěn pouze v Čejkovicích)

Do sběru patří: bytový textil, oděvy, obuv, hračky (vše čisté a zabalené)

 

 

Tráva, listí a rostlinné zbytky určené ke kompostování je možné odevzdávat do velkoobjemových kontejnerů, které

jsou přistavovány na víkendy (mimo zimní období). Přistavování těchto kontejnerů bude, po poskytnutí dotace, nahrazeno

kompostéry, které budou poskytnuty obyvatelům městyse bezplatně.

 

Elektrospotřebiče, nebezpečný a velkoobjemový odpad je možné odevzdávat v pracovní době v kovošrotu ve Vokšicích.

 

V roce 2022 městys Podhradí zaplatil za likvidaci odpadu od jednoho poplatníka 929,- Kč. Poplatek je vybírán

ve výši 450,- Kč, zbytek doplácí městys z rozpočtu. Nejdražší je likvidace směsného odpadu. Důkladným tříděním tohoto

odpadu můžeme všichni výrazně snížit jeho množství a tím zlevnit jeho likvidaci a zatížení rozpočtu městyse. Jelikož je

stále do popelnic na směsný komunální odpad ukládán i odpad, který lze vytřídit, tak budou v následujícím období probíhat

kontroly odevzdávaného odpadu a obyvatelé, kteří netřídí, budou předáni k přestupkové komisi pro porušování zákona 541/2020.

Po roce 2025 bychom měli odevzdávat 60 % produkovaného odpadu jako vytříděný pro další použití. V současné době

odevzdáváme 34 %, což znamená, že bychom měli ročně vytřídit o cca 26 tun odpadu více. V následujících letech by

se mělo skládkování nevyužitelného odpadu téměř zrušit a všechen odpad by měl být vytříděn a recyklován.

 

Dále upozorňujeme občany, že, dle naší platné vyhlášky a požadavku svozové firmy, je velikost popelnic

na směsný komunální odpad stanovena ve velikosti max. 120 l. Všechny nahlášené popelnice budou označeny

známkou svozové firmy. Neoznačené popelnice nebudou vyváženy.